ជំនួប អគ្គិសនីកម្ពុជា ជាមួយ វិសាខា ដែលត្រូវប្រកួតថ្ងៃនេះ ត្រូវលើកពេលជាថ្មី

មាស សុផាណារ៉ុង April 10, 2021


 

ភ្នំពេញ៖ ការប្រកួតពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជា សប្ដាហ៍ទី៤ (បង្រ្គប់សប្ដាហ៍) ជំនួបរវាង ក្លិបអគ្គិសនីកម្ពុជា ជាមួយ ក្លិបវិសាខា ដែលត្រូវតតាំងគ្នានៅថ្ងៃនេះ ត្រូវលើកពេលជាថ្មី ដើម្បីសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រកួតពានរង្វាន់លីគ ឲ្យដំណើរការរលូន និងជោគជ័យ។

ចំពោះកាលបរិច្ឆេទថ្មី គឺត្រូវផ្លាស់ទៅប្រកួតនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ វិញ ហើយផ្លាស់ប្ដូរមកលេងទឹកដីរបស់វិសាខា វិញ គឺកីឡដ្ឋានព្រីនស៍។

មតិយោបល់