តោះនាំគ្នាមើលឯកសណ្ឋានរដូវកាលថ្មី ២០១៦-២០១៧ របស់ក្លឹបនៅ English Premier League

សម្រាប់រដូវកាលថ្មី ២០១៦-២០១៧ ខាងមុខក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់លីកកំពូលនៃប្រទេស អង់គ្លេស English Premier League ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែ សីហា ខាងមុខនោះ។ ក្លឹបនៅប្រទេសអង់គ្លេស បានបញ្ចេញនៅឯកសណ្ឋានដេលពួកគេត្រៀមនឹងប្រើសប្រាស់សម្រាប់រដូវកាលថ្មីឲ្យអ្នកគាំទ្រទាំងអស់បានឃើញហើយ។

ក្នុងនោះក្លឹបធំមួយចំនួនដូចជា Manchester United, Manchester City, Arsenal និង Liverpool នៅតែរក្សារោងចក្រដែលផលិតឯកសណ្ឋារបស់ពួកគេរដូវកាលមុន ខណៈក្លឹប Swansea City បានផ្លាស់ប្តូរមកប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Joma វិញ។ ខាងក្រោមជាឯកសណ្ឋានថ្មីរបស់ក្លឹបមួយចំនួននៅប្រទេសអង់គ្លេស ដែលបានបញ្ចេញ៕

1.Arsenal

Arsenal-kit 1

Arsenal-kit 2

2. Chelsea

Chelsea

3. Manchester United

Manu 1

Manu 2

4. Liverpool

Liverpool

5. Leicester City

Leicester City

6. Everton

Everton

7. Manchester City

Manchester City Kit

8. Bournemouth

New-Bournemouth-kit

9. Southampton

Southampton-201617-home-kit

10. Stock City

Stock City

11. Sunderlnd

Sunderland

12. Swansea City

Swansea-kit

13. West Brom

West Brom

14. West Ham

West-Ham-kit

ប្រែសម្រួលដោយ៖ រិទ្ធី

ប្រភព៖ Mirror

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ