កាលវិភាគប្រកួត Lao Premier League សប្តាហ៍ទី ១១

ក្រោយលីកកំពូលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានត្រូវបានសម្រាកប្រមាណជាជាង ២ សប្តាហ៍ដើម្បីទុកពេលឲ្យកីឡាករចូលរួមជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិក្នុងការប្រកួតអន្តរជាតិផ្សេងៗនោះ ឥលូវនេះការប្រកួតលីកកំពូលនៃប្រទេសឡាវបានត្រលប់មកវិញជាមួយការប្រកួតនីក្នុងសប្តាហ៍ទី ១១។ នៅក្នុងការប្រកួត Lao Premier League សប្តាហ៍នេះគឺក្លឹប Savan United នឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់ក្លឹប Eastern Star FC ។ ខណៈគូរពិសេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការប្រកួតរវាងក្លឹប Lao Army FC នឹងត្រូវទទួលក្លឹបកំពូលតារាង Lao Toyota FC នៅក្នុងការប្រកួតធំប្រចាំសប្តាហ៍នេះផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាកាលវិភាគប្រកួត Lao Premier League 2016 សប្តាហ៍ទី ១១ ដែលប្រកួតនៅថ្ងៃទី១១ និង ១២ ខែមិថុនានេះ៕

13406989_1096187653776240_3389282188985184948_n

13407034_1096187660442906_7113372220589915621_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ Lao Premier League

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ