ក្រុមអន្តរជាតិ២ ដែលធ្លាប់ចាញ់កម្ពុជានឹងត្រូវជួបគ្នាក្នុងការប្រកួត AFC Asian Cup 2019 បន្តទៀត

ក្រុមជម្រើសជាតិទីមរ័ខាងកើត និង ក្រុមឆាយនីសតៃបុិ ដែលធ្លាប់បានបរាជ័យក្នុងការប្រកួតជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា នឹងត្រូវជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅក្នុងការប្រកួត  AFC Asian Cup 2019  ដើម្បីស្វែងរកកៅអីក្នងវគ្គបន្ទាប់ទៀត បន្ទាប់ពីក្រុមទីម័រខាងកើតបានចាញ់ក្រុមម៉ាឡេស៊ីក្នងលទ្ធផល ៣-០ ទាំងពីរជើងស្របពេលដែលក្រុមឆាយនីសតៃបុិក៏ទើបតែត្រូវបានក្រុមកម្ពុជាលត់ក្នុងលទ្ធផលសរុប ៤-២ ដែរនោះ។

Chinese-Taipei-11-12-Tor20Star-home-kit-blue-blue-blue-line-up

យើងតាមកាលវិភាគប្រកួតដែលត្រូវបាន ផ្សព្វផ្សាយដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ី ក្រយមទាំងពីរនេះនឹងត្រូវជួបគ្នាពីរជើងបន្តទៀតដោយនៅក្នុងជើងទីមួយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ចំណែកឯជើងទីពីរ នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ។

Timor-Leste-2015-mitre-home-kit-red-black-red-line-up

អត្ថបទ៖ មករា

 

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ