ឯកឧត្តម អ៊ុក សិទ្ធិជាតិ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គភាពក្រោមឱ្យវាទ

នាថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ កាលពីម្សិលមិញនេះ ឯកឧត្តម អ៊ុក សិទ្ធិជាតិ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គភាពក្រោមឱ្យវាទ  ស្តីពី៖
១. ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ពិនិត្យឡើងវិញពាក់កណ្តាលអាណត្តិនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យអប់រំ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ របស់អនុវិស័យការអប់រំកាយ និងកីឡា
២. ពង្រឹងបន្ថែម នៃការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ដោយយោងសេចក្តីណែនាំ លេខ២១អយក.សណន ស្តីពីការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ៥៦ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា
៣. បញ្ហាផ្សេងៗ ។

13254073_841133822657502_3594743136053294737_n

13308219_841133812657503_8254118302783513842_o

13322171_841133529324198_8444853249685071960_n

ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋានកីឡា

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ