ក្លឹបបាល់ទាត់វេស្ទើនភ្នំពេញ នឹងធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់ខេមបូឌាថៃហ្គ័រ ម៉ោង ២ រសៀលនេះ

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង ២ រសៀលនេះ ក្លឹបបាល់ទាត់វេស្ទើនភ្នំពេញ នឹងធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់ខេមបូឌាថៃហ្គ័រ នាកីឡដ្ឋាន វេស្ទើន។ លោកអ្នកដែលគាំទ្រក្លឹបទាំងពីរអាចចូលរួមទស្សនានិង គាំទ្រក្លឹបទាំងពីរបាន។

13305040_1007746729262396_4288637769232379924_o

13308583_1007746725929063_3554072862886246458_o

ប្រភព៖ ក្លឹបវេស្ទើន

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ