មតិរបស់ លោក មាស ចាន់ណា គ្រូបង្គោល ក្លឹបណាហ្គាវើលពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រកួតខណៈដែលក្រុមនេះនឹងប៉ះក្រុម Global FC

ខាងក្រោមនេះគឺជាមតិរបស់ លោក មាស ចាន់ណា គ្រូបង្គោល ក្លឹបណាហ្គាវើលពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រកួតខណៈដែលក្រុមនេះនឹងប៉ះក្រុម Global FC នាវេលាម៉ោង ៧យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសសឹង្ហបូរី(ម៉ោង ៦ល្ងាចនៅកម្ពុជា)។

‪ប្រភព៖ Nagaworld FC

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ