កាលវិភាគប្រកួត Lao Premier League សប្តាហ៍ទី ៨ 

នៅក្នុងការប្រកួត Lao Premier League សប្តាហ៍នេះផងដែរគូរពិសេសគឺក្លឹប Lanexang United នឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់ក្លឹប Saythany City FC ។ ការប្រកួតនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្លឹប Lanexang United ក្រោយក្លឹបនេះត្រូវការ ៣ ពិន្ទុដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើក្លឹប Lao Toyota FC។ ខណៈក្លឹប Lao Police FC នឹងត្រូវទទួលក្លឹបកំពូលតារាង Lao Toyota FC  នៅក្នុងការប្រកួតធំប្រចាំសប្តាហ៍នេះផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាកាលវិភាគប្រកួត Lao Premier League 2016 សប្តាហ៍ទី ៨ ដែលប្រកួតនៅថ្ងៃទី១៤ និង ២១ ខែឧសភានេះ។

13217520_1084814064913599_4423889899612966930_o

13220630_1084814061580266_1896701244490193019_o

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ Lao Premier League

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ