កាលវិភាគប្រកួត THAI LEAGUE សប្តាហ៍ទី ១១

ការប្រកួតពានរង្វាន់ Toyota Thai League សម្រាប់សប្តាហ៍ទី ១១ នៅពាក់កណ្តាលសប្តាហ៍នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានការប្រកួតធំដូចជាការប្រកួតរវាងក្លឹប Muangthong ជាមួយក្លឹប Suphanburi, ក្លឹប Ratchaburi ជាមួយក្លឹប Chonburi  និងក្លឹប Osotspa ជាមួយក្លឹប  Buriram។

13151786_1586598961631732_7580367342402854734_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

ប្រភព៖ Toyota Thai League

 

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ