ក្លឹបបបាល់ទាត់ Albirex Nigata បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបាល់ទាត់មួយសម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី ៦ឆ្នាំ ដល់ ១២ ឆ្

ក្លឹបបបាល់ទាត់ Albirex Nigata បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបាល់ទាត់មួយសម្រាប់កុមារាដែលមានអាយុចាប់ពី ៦ឆ្នាំ ដល់ ១២ ឆ្នាំដោយវគ្គមួយនេះពុំមានការបង់ប្រាក់អ្វីនោះឡើយ។

សម្រាប់កម្មវិធីនឹងចាប់ពីផ្តើមពីថ្ងៃទីព្រហស្បតិ៍ ១២ ខែ ឧសភា វេលាម៉ោង ៥ ដល់ ៦ ល្ងាច នៅទីលាន KB ALL SPORTS។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យកូនចូលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះលោកអ្នកអាចទាក់ទងសម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមសូមទំនងតាមរយៈលោក Takahiro Aoki តាមរយៈទូរស័ព្ទ ០១០ ២៥៦ ៧៤៨ ឬដោយអ៊ីមែល [email protected]

13100777_506122882922045_3908253702704191687_n

ប្រភព៖ ក្លឹបបបាល់ទាត់ Albirex Nigata

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ