កាលវិភាគប្រកួត Lao Premier League សប្តាហ៍ទី៦

នៅក្នុងការប្រកួត Lao Premier League សប្តាហ៍នេះផងដែរគូរពិសេសគឺក្លឹប Lanexang United នឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ដីរបស់ក្លឹប CSC Champa FC  ខណៈក្លឹប Saythany City នឹងត្រូវទទួលក្លឹប Lao Police FC។ ខាងក្រោមនេះជាកាលវិភាគប្រកួត Lao Premier League 2016 សប្តាហ៍ទី ៦ ដែលប្រកួតនៅថ្ងៃទី៧ ឧសភានេះ។

13151591_1075811602480512_8903871353885175347_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ