កីឡាករ សួន សុភ័ក្ត្រា (ប្រធានក្រុមយុវជនបឹងកេត) ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរួមក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា U-16

កីឡាករ សួន សុភ័ក្ត្រា(ប្រធានក្រុមយុវជនបឹងកេត) ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា U-16 សំរាប់ហ្វឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមប្រកួតដណ្តើមពានរង្វាន់ប្រចាំតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍អាយុក្រោម16ឆ្នាំនាខែកក្កដាខាងមុខនេះ!!

13177127_386693268168089_5069737716864200182_n

ប្រភព៖ អ្នកគាំទ្រក្លិបបឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី-Boeung Ket Angkor FC Fans Club-Official

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ