អតីតគ្រូបង្គោលរបស់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោន Oriol Mohedano ចូលរួមជាមួយក្លឹបជើងឯកនៃប្រទេស ហ្វាំងឡង់ ក្លឹប SJK Seinäjoki

អតីតគ្រូបង្គោលរបស់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោន Oriol Mohedano ដែលបានចាកចេញពីក្លឹបភ្នំពេញក្រោនកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានចូលរួមជាមួយក្លឹបជើងឯកនៃប្រទេស ហ្វាំងឡង់ ក្លឹប SJK Seinäjoki ក្នុងនាមជាជំនួយការក្រុមឈុតធំ និងគ្រូក្រុម reserve។ ក្លឹបថ្មីរបស់ Oriol ក្លឹប SJK បានឈ្នះជើងឯកនៃការប្រកួតលីក ហ្វាំងឡង់ ជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំមុន ហើយនឹងត្រូវលេងក្នុងការប្រកួត UEFA Champions League វគ្គជម្រុះនាខែកក្កដាខាងមុខ។

Oriol

ប្រភព៖ ក្លឹបភ្នំពេញក្រោន

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ