ក្លឹប FC Bayern München នឹងជួបក្លឹប Borussia Dortmund ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ DFB Cup

ក្លឹប FC Bayern München នឹងជួបក្លឹប Borussia Dortmund ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ DFB Cup ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២១ ខែ ឧសភា ២០១៦ ខាងមុខនេះ។

13000179_1068495139888226_6407255249401164002_n

ប្រភព៖ FC Bayern Munich

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ