កីឡាករ ១០ រូបដែលមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់ជាងគេ

កីឡាករបាល់ទាត់កំពូលៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស៉តាមក្លឹបនីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាកីឡាករ ១០ រូបដែលមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់ជាងគេនៅទ្វីបអឺរ៉ុប៖

13059646_1066183236774953_141429035_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ