លទ្ធផលនៃការចាប់ក្រុមនៃការប្រកួត UEFA Champions League វគ្គ Quarter Final

ក្រោយការប្រកួតវគ្គ ១៦ ក្រុមចុងក្រោយទាំងពីរបានបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីរួចមក។ គណៈកម្មាការរៀបចំការប្រកួត UEFA Champions League បានបញ្ចប់ការចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមសម្រាប់វគ្គ Quarter Final កាលពីម្សិលមិញនេះ។ លោកអាចមើលលទ្ធផលបាននៅខាងក្រោមនេះ៖

993092_1194686007244526_4580945413757555548_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ UEFA Champions League

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ