កាលវិភាគ TOYOTA THAI LEAGUE 2016 សប្តាហ៍ទី ២

ក្រោយការប្រកួតសប្តាហ៍ទី១ បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ ការប្រកួត TOYOTA THAI LEAGUE 2016 សប្តាហទី២ បានត្រលប់មកវិញក្នុងការប្រកួតពាក់កណ្តាលសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃពុធ ទី៩ ស្អែកដោយមានការប្រកួតទាំងអស់ ៩ គូរផងដែរ។ ក្នុងការប្រកួតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺក្លឹបជើងឯក Buriram United នឹងទទួលភ្ញៀវ Navy FC ផងដែរ។ ខាងក្រោមជាកាលវិភាគសម្រាប់សប្តាហ៍ទី២ នេះ៖

12801264_1684634255151277_4232423152215668312_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ TOYOTA THAI LEAGUE

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ