ការប្រកួតប្រជែងទាំងពាន និង Top 4 នៅ EPL កាន់តែតានតឹង

ក្រោយការប្រកួតសប្តាហ៍ទី ២៩ នៃការប្រកួតលីកកំពូលប្រទេសអង់គ្លេស English Premier League ការប្រកួតប្រជែងយកពាន ក៏ដូចជាប្រកួតប្រជែងយក Top 4 ផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាតារាងពិន្ទុសរុបក្រោយការប្រកួតសប្តាហ៍នេះ៖

12792325_1283732591651153_6453053209367373560_o

10317632_1284275361596876_2191044871600850469_o

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ English Premier League

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ