សហព័ន្ធកីឡាសីប៉ាក់តាក្រកម្ពុជា កំពុងដង្ហើយរកជំនួយថវិកា

សហព័ន្ធកីឡាសីប៉ាក់តាក្រកម្ពុជា កំពុងដង្ហើយរកជំនួយថវិកា ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ តបតាមការអញ្ជើញរបស់ម្ចាស់ផ្ទះកូរ៉េ ទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកសីប៉ាកតាក្រអាស៊ីលើកទី២ នៅ ទីក្រុង អ៊ីនឈាន់ នាខែ មិនា ខាងមុននេះ ។

ប្រភព៖ PNN Sports News

 

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ