ក្លឹប Bayern München ទទួលបានកំណត់ត្រាឈ្នះ ១០០% ក្នុងផ្ទះ

ក្លឹប FC Bayern München មកដល់ពេលនេះក្នុងរដូវកាលនេះមិនទាន់ចាញ់នៅឡើយទេក្នុងការប្រកួតក្នុងទឹកដីរនស់ខ្លួន។ ពោលគឺក្លឹប FC Bayern München មានកំណត់ត្រាឈ្នះ ១០០% ក្នុងទឹកដីដែលម្តងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ គិតត្រឹមមុនឆ្លងឆ្នាំសកលនេះ។ ខាងក្រោមជាលទ្ធផលនៃការឈ្នះរបស់ក្លឹប FC Bayern München ក្នុងផ្ទះគ្រប់ការប្រកួត។

12466232_987759974628410_6378780378907711885_o

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ FC Bayern München

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ