តោះនាំគ្នាមើលស្ថិតិខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខ ៣ រូបរបស់ក្លឹប Barcelona ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥

ក្លឹប Barcelona ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ នេះគឺពិតជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងដោយពានរហូតដល់ទី ៥ ពានទាំងក្នុងលីក និងការប្រកួតអន្តរជាតិផងដែរ។ ភាពជោគជ័យរបស់ក្លឹបក្នុងឆ្នាំនេះមួយភាគធំគឺជាការរួមចំណែករបស់កីឡាករ ខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខទាំង ៣ របស់ខ្លួនដែលមាន កីឡាករ Messi, Suarez ព្រមទាំងកីឡាករ Neymar ផងដែរ។​ កីឡាករទាំង ៣ រកបានគ្រាប់សរុប ១៣៤ គ្រាប់។ ឥលូវនាំគ្នាទៅមើលស្ថិតិរបស់កីឡាករទាំង ៣ ទាំអស់គ្នា។

1426238_1061297547254273_1768565296077768418_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ Barcelona

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ