គ្រាប់បាល់ល្អជាងគេ ១០ ក្នុងការប្រកួទ AFC Champions League 2015

ការប្រកួត AFC Champions League 2015 បញ្ចប់ទៅជោគជ័យហើយមានគ្រាប់បាល់ជាច្រើនស៊ុតបញ្ជូលទីគ្នារវាងក្រុមនីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាគ្រាប់ទាំង ១០ ដែលស៊ុតបញ្ជូលទីបានល្អជាងគេប្រចាំ AFC Champions League 2015។ នាំគ្នាទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ