តោះនាំគ្នាមើលក្លឹបណាខ្លះដែលជាប់ទៅជុំបន្តនៅក្នុងពាន Europa League

ក្រោយការជម្រុះពូលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះ។ ឥលូវយើងបានរកឃើញក្លឹបដែលត្រូវបន្តទៅវគ្គជម្រុះទៅមុខទៀតដែលមានក្លឹបដែលឈនៅលេខ ៣ ពីកម្មវិធី UEFA Champions League ផងដែរ។

12348075_1047241925343033_2497782152499961236_n

12360126_1047241928676366_2704119066725749120_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ UEFA champions League

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ