តោះនាំគ្នាទៅមើលក្លឹបនៅលីកកំពូលថៃចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានក្នុងមួយឆ្នាំ!!!

លីកកំពូលថៃដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាលីកមួយដែលមានកីឡាករល្អទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសនោះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពិតរីកចម្រើនខ្លាំង។ ក្លឹបនីមួយៗ ចាប់ផ្តើមពង្រឹងក្លឹបរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងពានក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិផ្សេងទៀត។

tl

សម្រាប់ការចំណាយរបស់ក្លឹបនីមួយៗវិញ ប្រាកដជាមិនតិចនោះទេ ប្រសិនបើបូករួមទាំងការចំណាយលើក្រុមថ្នាលយុវជន និងកីឡាករ បរទេសល្អៗ។

ខាងក្រោមនេះជាការចំណាយរួមប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្លឹបមួយចំនួននៅលីកកំពូលនៃប្រទេសថៃ៖

 • Buriram United ចំណាយអស់ប្រហែល ១០លាន ដុល្លាអាមេរិច ក្នុង១ឆ្នាំ (10M USD/Year)
 • Muangthong United ចំណាយអស់ប្រហែល ៨លាន៥សែន ដុល្លាអាមេរិច ក្នុង១ឆ្នាំ (8.5M USD/Year)
 • Suphanburi FC ចំណាយអស់ប្រហែល ៤លាន៨សែន ដុល្លាអាមេរិច ក្នុង១ឆ្នាំ (4.8M USD/Year)
 • Bangkok Glass ចំណាយអស់ប្រហែល ៤លាន៥សែន ដុល្លាអាមេរិច ក្នុង១ឆ្នាំ (4.5M USD/Year)
 • BEC TERO ចំណាយអស់ប្រហែល ៣លាន៤សែន ដុល្លាអាមេរិច ក្នុង១ឆ្នាំ (3.4M USD/Year)
 • Bangkok United ចំណាយអស់ប្រហែល ៣លាន៤សែន ដុល្លាអាមេរិច ក្នុង១ឆ្នាំ (3.4M USD/Year)
 • Chonburi FC ចំណាយអស់ប្រហែល ២លាន៨សែន ដុល្លាអាមេរិច ក្នុង១ឆ្នាំ (2.8M USD/Year)
 • Army United ចំណាយអស់ប្រហែល ២លាន៨សែន ដុល្លាអាមេរិច ក្នុង១ឆ្នាំ (2.8M USD/Year)
 • Nakornratchasima FC ចំណាយអស់ប្រហែល ២លាន៨សែន ដុល្លាអាមេរិច ក្នុង១ឆ្នាំ (2.8M USD/Year)
 • Osotspa FC ចំណាយអស់ប្រហែល ២លាន៨សែន ដុល្លាអាមេរិច ក្នុង១ឆ្នាំ (2.8M USD/Year)
 • Other Clubs ចំណាយអស់ប្រហែល ចន្លោះពី ១លាន៤សែន ទៅ ២លាន២សែន ដុល្លាអាមេរិច ក្នុង១ឆ្នាំ (1.4 – 2.2M USD/Year)

ttl-in-pictures-_1a95yf65fmdgg1rp05h3j2hfpt

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី
ប្រភព៖ TNews

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ