បទសម្ភាសន៍របស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo ជាមួយនឹង BBC

ទស្សនាបទសម្ភាន៍របស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប​ Real Madrid កីឡាករ Cristiano Ronaldo ជាមួយនឹង BBC ទាំងអស់គ្នា។

ប្រភព៖ BBC NEWS

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ