ក្លឹបល្អជាងគេទាំង ១០ នៅក្នុងប្រវត្តិ Champions league !

ទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្លឹបដែលល្អជាងគេទាំង ១០ ក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Champions League ដែលផ្អែកលើចំនួនពានដែលបានឈ្នះ ពិន្ទុទាំងអស់ ការឈ្នះ និងចាញ់ផងដែរ។

 

12189516_1147573205275973_7956043093715900987_n

 

ប្រភព៖ UEFA.Com

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ