ជម្រើស១១នាក់ដំបូងរបស់ក្រោន ប៉ះប៉ូលីសចេញហើយ!

សម្រាប់ជម្រើស១១នាក់ដំបូងរបស់ភ្នំពេញក្រោន ពេលជួបប៉ូលីសនាថ្ងៃនេះ បានចេញហើយ។ កីឡាករ វ៉ា សុខថន ក៏បានជាប់ជាជម្រើស១១នាក់ផងដែរ ក្រោយពីខ្លួនបានអវត្តមាន ដោយសារទៅប្រទេសបារាំងវិញ។

vs-Police

អត្ថបទ៖ បារាំង

រូបភាព៖ PPCFC

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ