ពានរង្វាន់ SOCCER LEAGUE លើកទី៣ ឆ្នាំ២០១៥

ការប្រកួតពានរង្វាន់ SOCCER LEAGUE លើកទី៣ ឆ្នាំ២០១៥ ដែលបានរៀបចំឡើងដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា បានគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះហើយ។ ចំពោះការទទួលពាក្យ និងទីកន្លែងលម្អិត ព្រមទាំងពេលវេលា និងលក្ខខណ្ឌមានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឺងដូចខាងក្រោម៖

11836906_1156101774405577_6021309947034520550_n

11057240_1156101764405578_6189192113110044866_n

11880553_1156101767738911_1919680027921591060_n

ប្រភព៖ ស.ស.យ.ក

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ