បទ ទឹកចិត្ត គឺជាបទចម្រៀងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតរបស់កីឡាករ កីឡាការនីខ្មែរ

នូ មករា December 31, 2015


បទ “ទឹកចិត្ត-Soul” ដោយ SWSB ft Punleur-ពន្លឺ គឺជាបទចម្រៀងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតរបស់កីឡាករ កីឡាការនីខ្មែរយើងដែលបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្ត តស៊ូ ពុះពារដើម្បីដណ្តើមជ័យជំនះជូនជាតិមាតុភូមិ ត្រូវបានបកស្រាយនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះ សូមជួយគាំទ្រវិស័យកីឡាកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ ស៊ីហ្គែម(SeaGame)ឆ្នាំ ២០២៣ ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។

 


 

ប្រភព៖ Smallworld Small band

មតិយោបល់