ក្រុមហ៊ុន Askap Gold Investment មានកម្មវិធីប្រមូសិនថ្មី ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ២០% សម្រាប់ការជួញដូរ Spot Trading នៅក្នុងខែនេះ

នូ មករា September 12, 2016


នៅក្នុងខែនេះក្រុមហ៊ុន Askap Gold Investment ដែលជាក្រុមហ៊ុន ផ្តល់សេវាកម្មវិនិយោគជួញដូរតាមប្រព័ន្ធ (Forex) ដ៏ឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជានឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជួញដូរចំនួន ២០% ដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ជួញដូរតាមប្រព័ន្ធ Spot Trading។

ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីប្រមូសិនថ្មីខាងលើនេះ អតិថិជនទាំងអស់អាចបើកគណនីជួញដូររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងដើមទុនដំបូងក្នុងទឹកប្រាក់ចាប់ពី ៣ ០០០ ដុល្លារឡើង។ ជាមួយនឹងដើមទុនសម្រាប់ជួញដូរនេះ អតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ២០% បន្ថែមទៀតលើដើមទុនដំបូងដែលមានស្រាប់ស្មើនឹង ៦០០ ដុល្លារ។ នេះមានន័យថា ដើមទុនសរុបសម្រាប់ជួញដូររបស់អតិថិជនម្នាក់មានរហូតដល់ទៅ ៣ ៦០០ ដុល្លារ។

កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៦ នេះតទៅ និងមានសុពលភាពរហូតដល់ ៩០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលគណនីជួញដូរត្រូវបានបង្កើតឡើង។ កញ្ចប់ទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការជួញដូរនេះ មានដែនកំណត់ និង ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកដែលបានចូលរួមមុនគេ និងបានគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះ សូមពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌចូលរួមដែលបានភ្ជាប់ជាមួយLink ខាងក្រោមនេះ!
https://askapgold.com/site/main/spot_promotion

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់៖

អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ ២០ ជាន់ទី០៨ ផ្លូវ ២១៧ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ក្រុងភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ៖  023 526 7666

Web: https://askapgold.com

Email: care@askapgold.com

for-camsport2

មតិយោបល់