អុីស្លង់ ជាប្រទេសគំរូមួយសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍វិស័យបាល់ទាត់ ពិសេសកម្ពុជាតែម្តង!

សំឡេងអ្នក: អុីស្លង់ (Iceland)  គឺជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅតំបន់អាត្លង់ទិចខាងជើងដែលមានផ្ទៃដីទំហំប្រមាណជា … អានបន្ត

  • សូមអភ័យទោស! ពុំមានអត្ថបទដែលលោកអ្នកចង់ស្វែងរកនោះទេ។

សូមអភ័យទោស! ពុំមានអត្ថបទដែលលោកអ្នកចង់ស្វែងរកនោះទេ។