តារាងចំណាត់ថ្នាក់ Lao Premier League 2016 សប្តាហ៍ទី ៤

នូ មករា April 25, 2016


នៅក្នុងការប្រកួត Lao Premier League សប្តាហ៍ទី៤ នេះ យើងសង្កេតឃើញថាក្លឹប Lao Toyota FC និងក្លឹប LaneXang United នៅតែបន្តកំណត់ត្រាមិនទាន់ចាញ់របស់ខ្លួនដោយក្នុងការប្រកួត ៤ ប្រកួតឈ្នះទាំង ៤ ប្រកួតមាន ១២ ពិន្ទុ។ ខាងក្រោមជាតារាងពិន្តុសរុបក្រោយការប្រកួតសប្តាហ៍ទី ៤ នេះ៖

11224549_933957970053130_6094558784760566991_o

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ Lanexang United

មតិយោបល់