កាលវិភាគប្រកួត Lao Premier League សប្តាហ៍ទី ៤

នូ មករា April 22, 2016


ក្រោយសម្រាកអស់រយៈពេលជិត ២ សប្តាហ៍ការប្រកួត Lao Premier League ក៏នឹងចាប់ផ្តើមប្រកួតវិញផងដែរ។ ក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរគូរពិសេសគឺក្លឹប Lanexang United នឹងត្រូវបើកកីឡដ្ឋានរបស់ខ្លួនទទួលភ្ញៀវក្លឹប Young Elephant FC ខណៈក្លឹប Saythany City នឹងត្រូវទទួលក្លឹប Lao Toyota FC។ ក្រោមនេះជាកាលវិភាគប្រកួត Lao Premier League 2016 សប្តាហ៍ទី ៤ ដែលប្រកួតនៅថ្ងៃទី២៣ និងថ្ងៃទី ២៤ មេសានេះ។

13055231_1065863276808678_6231425114660112254_o

13029520_1065863370142002_9148194124256635312_o

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ Lao Premier League

មតិយោបល់