ក្លឹប FC Bayern München នឹងជួបក្លឹប Borussia Dortmund ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ DFB Cup

នូ មករា April 21, 2016


ក្លឹប FC Bayern München នឹងជួបក្លឹប Borussia Dortmund ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ DFB Cup ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២១ ខែ ឧសភា ២០១៦ ខាងមុខនេះ។

13000179_1068495139888226_6407255249401164002_n

ប្រភព៖ FC Bayern Munich

មតិយោបល់