កាលវិភាគប្រកួត TOYOTA THAI LEAGUE 2016 សប្តាហ៍ទី ៧

នូ មករា April 20, 2016


ក្រោយសម្រាកអស់រយៈពេល មួយសប្តាហ៍ដើម្បីទុកឱកាសឲ្យកីឡាករសម្រាចូលឆ្នាំថ្មី។ ឥលូវនេះការប្រកួតពានរង្វាន់លីកកំពូលនៃប្រទេថៃ TOYOTA THAI LEAGUE 2016 សប្តាហ៍ទី៧ បានត្រលប់មកវិញជាមួយនឹងការប្រកួត ៩គូរ។ កាលវិភាគប្រកួតសប្តាហ៍ទី ៧ មាននៅខាងក្រោម៖

13015112_1704800359801333_7699804747584271035_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ TOYOTA THAI LEAGUE 2016

មតិយោបល់