ការចាប់ពូលសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់ អូឡាំពិក​ RIO 2016​ បានចេញហើយ!

នូ មករា April 17, 2016


ការប្រកួតបាល់ទាត់អូឡាំពិកនៅទីក្រុង រីអូ ប្រទេស ប្រេលស៊ីល ដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ៤ សីហា ដល់ថ្ងៃទី ២០ សីហានោះបានធ្វើការចាប់ពូលប្រកួតរួចរាល់ហើយ។ នៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១៦ នឹងត្រូវបានបែងចែកចេញជា ៤​ ពូលដែលក្នុងមួយពូលមាន ៤ ក្រុមដើម្បីធ្វើការប្រកួត។ ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃការចាប់ពូលសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់អូឡាំពិកនៅទីក្រុង រីអូ។

12980518_1064517066941570_2003614742_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ The AFC .com

មតិយោបល់