ក្រុមហ៊ុន FBT ក្លាយជាអ្នកឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានថ្មីរបស់ក្លឹបនៅលីក១ នៃប្រទេសអង់គ្លេស

នូ មករា April 5, 2016


ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គងសម្ភារៈកីឡាករធំនៅប្រទេស ថៃ FBT បានក្លាយជាអ្នកឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានថ្មីរបស់ក្លឹបនៅលីក១ នៃប្រទេសអង់គ្លេស ក្លឹប Doncaster Rovers។

នៅក្នុងសន្និសិទ្ធសារពត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះនៅ FBT Sporting Complex, Hua Mak, BKK, ប្រទេសថៃ ភាគីទាំងពីរបានចុះកុងត្រារយៈពេល ៣ ឆ្នាំដែលចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ ២០១៦ នេះ។​

12931103_1572906843000944_6471152118707884613_n

12472767_1572906873000941_8546289119191883661_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

ប្រភព៖ Football Forward Thailand

មតិយោបល់