តារាងកាលវិភាគប្រកួត English Premier League សប្តាហ៍ទី ៣២!!!

នូ មករា April 2, 2016


ការប្រកួតលីកកំពូលនៃប្រទេសអង់គ្លេស English Premier League សប្តាហ៍នេះបានឈានដល់សប្តាហ៍ទី ៣២ ហើយ។ ក្រោយពីសម្រាកជិតមួយខែសម្រាប់ទុកឲ្យកីឡាករទៅលេងក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិរួចហើយនោះ ការប្រកួតលីកកំពូលនៃអឺរ៉ុបក៏បានត្រលប់មកសារជាថ្មី។ ក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរការប្រកួតលីកកំពូលនៃប្រទេសអង់គ្លេសក៏មានគូរពិសេសជាច្រើនផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាកាលវិភាគប្រកួតសម្រាប់សប្តាហ៍ទី ៣២នេះ៖

EPL Week 32 Fixture

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ English Premier League

មតិយោបល់