ប្រទេសនៅអាស៊ី ១២ ឡើងទៅវគ្គបន្តនៃការប្រកួត 2018 FIFA World Cup Russia

នូ មករា April 1, 2016


ក្រោយធ្វើការប្រកួតជម្រុះពូលនៅតំបន់អាស៊ីរយៈពេលប៉ុន្មានខែរួចមក។ ឥលូវនេះយើងបានរកឃើញប្រទេសចំនួន ១២ ដែលមានសិទ្ធទៅប្រកួតវគ្គបន្តទៀតនៅក្នុងការប្រកួត 2018 FIFA World Cup Russia។

22684_10153588511662333_8525647976273974957_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ AFC.Com

មតិយោបល់