កម្មវិធីប្រកួត និងប្រភេទកីឡាសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាជាតិ លើកទី១

នូ មករា April 1, 2016


គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា សហការជាមួួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងសហព័ន្ធកីឡាជាតិ បានបញ្ចូលប្រភេទកីឡាចំនួន ១៤ ប្រភេទ នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាជាតិ លើកទី១ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ដល់ ថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

 

12931155_975806905840004_6740480392209553359_n

ប្រភព៖ National Olympic Committee Of Cambodia

មតិយោបល់