ប្រកួត UEFA Europa League វគ្គ Quarter Final ចាប់ផ្តើមនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ

នូ មករា March 31, 2016


ក្រោយការប្រកួតវគ្គ ១៦ ក្រុមចុងក្រោយទាំងពីរបានបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីរួចមក។ គណៈកម្មាការរៀបចំការប្រកួត UEFA Europa League  បានបញ្ចប់ការចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមសម្រាប់វគ្គ Quarter Final ហើយ។ ការប្រកួតជើងទី១ នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ៧ មេសារ ខាងមុខហើយលោកអាចមើលថាតើក្លឹបណានឹងត្រូវជួបជាមួយក្លឹបណាបាននៅខាងក្រោមនេះ៖

10632688_1108176125916279_6721444321727346713_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ UEFA Europa League

មតិយោបល់