កីឡាករ Novak Djokovic បង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីក្រោយឈ្នះពាន ATP World Tour Masters 1000 ទី ២៧

នូ មករា March 21, 2016


កីឡាករលំដាប់លេង ១ ពិភពលោក Novak Djokovic បានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីរបស់ខ្លួនក្រោយឈ្នះពាន ATP World Tour Masters 1000 ទី ២៧ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ ក្រោយឈ្នះពានទី ២៧ របស់ខ្លួនកីឡាករ Novak Djokovic ឈនៅកំពូលតារាងកីឡាករដែលឈ្នះពាន ATP World Tour Masters 1000 ដែលស្មើជាមួយនឹងកីឡាករ Rafael Nadal ឈនៅលេខ ២ បច្ចុប្បន្នដែលឈ្នះបាន ២៧ ពាន។

12440395_10154104203103701_1976701102569151069_o

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ ATP World Tour

មតិយោបល់