ក្លឹប Liverpool នឹងប៉ះក្លឹប Manchester United វគ្គ ១៦ ក្រុមចុងក្រោយ UEFA Europa League

នូ មករា March 9, 2016


ក្រោយការប្រកួតវគ្គ ៣២ ក្រុមបញ្ចប់ទៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះ។ គណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួត UEFA Europa League បានចាប់គូរប្រកួតសម្រាប់វគ្គ ១៦ ក្រុមរួចរាល់ហើយដែលក្នុងនោះមានកាប្រកួតអស្ចារ្យជាច្រើនផងដែរ។ ការប្រកួតជុំ ១៦ ក្រុមចុងក្រោយនឹងចាប់ផ្តើមលេងនៅថ្ងៃស្អែកនេះដោយក្នុងនោះការប្រកួតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺរវាងក្លឹប Liverpool នឹងប៉ះក្លឹប Manchester United។

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ UEFA Europa League

មតិយោបល់