តារាងកាលវិភាគប្រកួត English Premier League សប្តាហ៍ទី ២៩!!!

នូ មករា March 5, 2016


ការប្រកួតលីកកំពូលនៃប្រទេសអង់គ្លេស English Premier League សប្តាហ៍នេះបានឈានដល់សប្តាហ៍ទី ២៩ ហើយ។ ដោយសប្តាហ៍មានគូរពិសេសៗជាច្រើនសម្រាប់មិត្តៗដែលស្នេហាព្រមទាំងតាមដានទស្សនាការប្រកួតលីកកំពូលនៃប្រទេសអង់គ្លេស។ ក្នុងសប្តាហ៍នេះក្លឹបដែលឈនៅលំដាប់លេខ ២ Tottenham និងត្រូវជួបប្រកួតជាមួយក្លឹបនៅលេខ ៣ Arsenal ក្នុងជំនួប London Derby។ ក្រុមទាំងពីរសុទ្ធតែត្រូវពិន្ទុ ៣ នេះដើម្បីដេញតាមក្លឹប Leicester ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងឈនៅលេខ ១ ផងដែរ។ ខាងក្រោមជាកាលវិភាគសប្តាហ៍ទី ២៩ នេះ៖

12814665_1282592008431878_8252131430505632932_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ English Premier League

មតិយោបល់