វីដេអូ Highlights ការប្រកួត English Premier League សប្ដាហ៍ទី២៨

នូ មករា March 3, 2016


ការប្រកួត English Premier League ឈានចូលដល់សប្ដាហ៍ទី២៨ ហើយ ដោយការពីម្សិលមិញមានចំនួន៥គូរ។

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូ Highlights ទាំង៥ប្រកួត៖

Liverpool 3 – 0 Manchester City

 

Arsenal 1 – 2 Swansea

 

West Ham 1 – 0 Tottenham

 

Manchester United 1 – 0 Watford

 

Stoke City 1 – 0 Newcastle

 

អត្ថបទ៖ គឹមហុក

មតិយោបល់