សីដក់ ឈិនឡូនខ្មែរយើងដណ្តើមបានមេដាយមាសល្ងាចមិញនេះនៅ ម៉ានដាឡី

នូ មករា February 16, 2016


ក្រុមកីឡាករ សីដក់ ឈិនឡូនខ្មែរយើងបានប្រកួតឈ្នះ ប្រទេស កូរ៉េ នឹងប្រទេស ឥណ្ឌា ហើយដណ្តើមបានមេដាយមាស នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត 2nd ASIAN CHINLONE CHAMPIONSHIP នៅក្នុងប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា នៃទីក្រុង ម៉ានដាឡី( MANDALAY ) ពីពេលល្ងាចមិញនេះផងដែរ។ អបអរដល់ក្រុមកីឡាករខ្មែរទាំងអស់!

10434342_1731455473753415_616716477718533942_n

12745477_1731455490420080_1325534000727272260_n

ប្រភព៖ Sepaktakraw Khmer សីដក់នឹងសីឈិនឡុុង ខែ្មរ

មតិយោបល់