លោក Pol.Gen Somyot Poompanmoung ជាប់ឆ្នោតក្លាយជាប្រធានសមាគមកីឡាបាល់ទាត់នៃប្រទេសថៃ

នូ មករា February 11, 2016


លោក Pol.Gen Somyot Poompanmoung បានជាប់ឆ្នោតក្លាយជាប្រធានសមាគមកីឡាបាល់ទាត់នៃប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីទទួលបានឆ្នោត 62/68 ពីអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់។ ការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ Huamark Indoor Stadium ជាមួយអ្នកចូលរួមដែលមកពី FIFA, AFC និង AFF។

12744704_1553315584960070_3401120475789696398_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

ប្រភព៖ Football Forward Thailand

មតិយោបល់