ក្លឹប Saraburi FC ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតលីកកំពូលនៅរដូវកាល ២០១៦ ដោយសារតែបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

នូ មករា February 9, 2016


គណៈកម្មាធិការនៃកលីកកំពូលប្រទេសថៃ TPL បានសម្រេចឲ្យក្លឹប Saraburi FC ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតលីកកំពូលនៅរដូវកាល ២០១៦ ខាងមុខដោយសារតែក្លឹបដាក់សំណើរដកខ្លួនចេញព្រោះក្លឹបជួបបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ដូចនេះក្លឹប BEC Tero ដែលបញ្ចប់រដូវកាលទៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១៦ នៅពីក្រោយ  Saraburi នឹងនៅលេខលីកកំពូលនៃប្រទេសថៃដដែល។ ដើម្បីបង្រ្គប់ឲ្យបាន ១៨ ក្រុមនៅលីកកំពូលប្រទេសថៃ ក្លឹប Chiangmai FC ដែលជាក្លឹបធ្វើបានល្អក្នុងចំណោមក្លឹបដែលថធ្លាក់នឹងមានសិទ្ធនៅលេងលីកកំពូលនៃប្រទេសថៃរដូវកាល ២០១៦ ផងដែរ។

12650972_1551285175163111_7437721729943295779_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

ប្រភព៖ Footall Forward Thailand

មតិយោបល់