ការចាប់ពូល AFC Champions League 2016 បានបញ្ចប់ហើយ!

នូ មករា December 10, 2015


ការចែកពូល AFC Champions League 2016 ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយឆ្នាំនេះមាន ៨ ពូល ដែលក្នុងមួយពូលៗ មាន ៤ ក្លឹបមកពីជុំវិញអាស៊ី។ ក្លឹបទាំងអសើនឹងត្រូវប្រកួតជម្រុះពូលសលម្បីសន្សំពិន្ទុ ក្លឹប ២ ដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ក្នុងពូលនីមួយៗ នឹងមានសិទ្ធទៅប្រកួតវគ្គជម្រុះបន្តទៀត។ ខាងក្រោមជាពូលទាំង ៨ ក្រោយការចាប់ឆ្នោតឆ្នាំនេះ៖

12347715_930187990384426_7978838134595362898_n

12346523_930187993717759_941984622652926994_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ AFC Champions League

មតិយោបល់