ការប្រកួតពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA Champions League ឈានដល់ជុំចុងក្រោយហើយ!

នូ មករា December 8, 2015


យប់នេះការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Champions League បានឈានដល់ជុំចុងក្រោយហើយដោយយប់នេះគឺជាការប្រកួតក្នុងពូល A,B,C និងពូល D។ ការប្រកួតក្នុងយប់នេះគឺជាការប្រកួតចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុមទាំងអស់ក្នុងការប្រកួតជម្រុះពូល ដូចនេះសម្រាប់ក្រុមដែលត្រូវការពិន្ទុដើម្បីឡើងទៅវគ្គបន្តដូចជាក្លឹប Manchester United ត្រូវការឈ្នះក្លឹប Wolfsburg។ ខាងក្រោមជាតារាងាការប្រកួតសម្រាប់យប់នេះ៖

GroupStage-MD6

អត្ថបទ៖រិទ្ធី

មតិយោបល់